Porque a vida merece ser "degustada"


"O segredo da felicidade está na liberdade; o segredo da liberdade está na coragem." (Péricles)